ČSN ISO/IEC 10032 (369669) Zrušená norma

Informační technologie - Referenční model managementu dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma definuje referenční model ISO managementu dat. Tento model poskytuje základní strukturu pro koordinaci vývoje existujících a budoucích norem pro management stálých dat v informačních systémech. Odkazy na existující normy pro management dat jsou v příloze A. Tato mezinárodní norma definuje společnou terminologii a pojmy týkající se všech dat uchovávaných v informačních systémech. Tyto pojmy se používají ke konkrétnějšímu definování služeb poskytovaných jednotlivými složkami managementu dat jako například systémy managementu databáze nebo slovníkovými systémy. Definice těchto přidružených služeb identifikují rozhraní, která mohou být předmětem budoucí normalizace.
Tato mezinárodní norma nespecifikuje žádné služby a protokoly managementu dat. Není také implementací specifikace systémů ani základem pro posuzování shody implementací. Předmět této mezinárodní normy zahrnuje procesy týkající se ošetření stálých dat a jejich interakce s procesy plnícími požadavky konkrétního informačního systému. Sem patří společné služby managementu dat jako například služby potřebné k definování, ukládání, vyhledávání, aktualizování, uchovávání, obnovování a sdělování aplikačních a slovníkových dat.
Předmět této mezinárodní normy zahrnuje úvahy o normách managementu dat umístěných v jednom nebo několika počítačových systémech včetně služeb managementu distribuovaných databází. Tato mezinárodní norma nezahrnuje běžné služby normálně poskytované operačním systémem včetně procesů týkajících se konkrétních typů fyzických paměťových zařízení, konkrétních metod ukládání dat a konkrétních podrobností komunikací a rozhraní mezi člověkem a počítačem. Norma managementu dat definuje služby poskytované na určitém rozhraní. Nestanoví žádná omezení pokud se týká způsobu implementace procesů.

Označení ČSN ISO/IEC 10032 (369669)
Katalogové číslo 21544
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963215440
Norma byla zrušena k 1. 10. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)