ČSN ISO 11399 (833550)

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

ČSN ISO 11399 Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 11399:1995. Cílem normy je poskytnout informace, které umožní správné, účinné a praktické používání mezinárodních norem, které se zabývají ergonomií tepelného prostředí. To zahrnuje: popis každé příslušné mezinárodní normy a navazující postup, jak mohou být tyto normy používány v ergonomickém hodnocení tepelného prostředí; popis základních zásad používaných v každé příslušné normě; popis základních zásad týkajících se ergonomie tepelného prostředí. Tato norma je určena pro použití mezinárodních norem, jejichž seznam je uveden v kapitole 2. (Poznámka: Z devíti citovaných norem pouze dvě nebyly do 1.10.1997 převedeny do soustavy ČSN.) Tyto normy se týkají tepelného prostředí a zahrnují celý rozsah zkoumaného prostředí. Informace uvedené v této normě nejsou vhodné pro stanovení tepelného prostředí. Pro tyto účely se má použít příslušná norma citovaná v kapitole 2. Normalizovány jsou zejména tyto kapitola: 3 - Ergonomie tepelného prostředí - Zásady, 4 - Používání příslušných mezinárodních norem zabývajících se tepelným prostředím, 5 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se horkým prostředím, 6 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se tepelně mírným prostředím, 7 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se chladným prostředím, 8 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se dotykem kůže s pevnými povrchy, (pouze tři řádky textu, odkazující na přílohu B), 9 - Popis doplňujících a návazných mezinárodních norem a 10 - Popis připravovaných mezinárodních norem. V příloze A (informativní) jsou rozvedeny stanovené zásady pro ergonomii tepelného prostředí, v příloze B (informativní) připravované mezinárodní normy z nichž první se týká dotyku kůže s pevnými povrchy. ČSN ISO 11094 (01 1670) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN ISO 11399 (833550)
Katalogové číslo 21222
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963212227
Změny a opravy Z1 3.01t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 399
  • ČSN ISO 11399:1997
  • ČSN ISO 11 399:1997
foo