ČSN ISO 9004-4 (010324) Zrušená norma

Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 4: Směrnice pro zlepšování jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9004-4:1993 a technickou opravu 1 z července 1994. ISO 9004 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Management jakosti a prvky systému jakosti": Část 1: Směrnice, Část 2: Směrnice pro služby, Část 3: Směrnice pro zpracované materiály, Část 4: Směrnice pro zlepšování jakosti, Část 5: Směrnice pro plány jakosti, Část 6: Pokyny pro zabezpečování jakosti při managementu projektu, Část 7: Směrnice pro management konfigurace. Část 1 je revizí ISO 9004:1987. Tato čtvrtá část ISO 9004 poskytuje směrnice pro zavádění neustálého zlepšování jakosti uvnitř organizace. Způsoby přejímání a zavádění těchto směrnic závisí na faktorech, jakými jsou kultura organizace, její velikost, charakter organizace, typy nabízených výrobků nebo služeb, uspokojování potřeb trhu a zákazníků. Proto má organizace vyvinout proces zlepšování vhodný pro své vlastní potřeby a zdroje. Tato část ISO 9004 není určena pro smluvní nebo předpisové a certifikační účely. Za pozornost stojí definice v čl.3.3 Zlepšování jakosti: Opatření prováděná v celé organizaci s cílem zvýšit efektivnost a účinnost činností a procesů a poskytnout zvýšený prospěch jak organizaci, tak jejím zákazníkům. Norma - jak je to u těchto norem obvyklé - obsahuje vedle českého i paralelní text anglický. ČSN ISO 9004-4 (01 0324) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN ISO 9004-4 (010324)
Katalogové číslo 18200
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963182001
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu