ČSN ISO 9004-3 (010324) Zrušená norma

Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 3: Směrnice pro zpracované materiály

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9004-3:1993. ISO 9004 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Management jakosti a prvky systému jakosti": Část 1: Směrnice, Část 2: Směrnice pro služby, Část 3: Směrnice pro zpracované materiály, Část 4 : Směrnice pro zlepšování jakosti, Část 5: Směrnice pro plány jakosti, Část 6: Pokyny pro zabezpečování jakosti při managementu projektu, Část 7: Směrnice pro management konfigurace. Část 1 je revizí ISO 9004:1987. Tato třetí část ISO 9004 poskytuje návod na aplikaci managementu jakosti na zpracované materiály. Volba vhodných prvků uvedených v této části ISO 9004 a rozsah jejich přijetí a uplatnění v podniku závisí na faktorech, jako je uspokojování trhu, povaha výrobku, výrobní procesy a potřeby spotřebitele. Nepředpokládá se, že se tato část ISO 9004 bude používat jako kontrolní seznam pro kontrolu souladu se souborem požadavků. Za pozornost - z hlediska obsahu normy - stojí definice v čl.3.1 Zpracované materiály: Výrobky (konečné produkty nebo meziprodukty) zhotovené přeměnou; jedná se o látky v pevném, kapalném nebo plynném skupenství nebo o jejich kombinace, včetně materiálů zrnitých, ingotů, vláken, popř. plošných materiálů. Část 19 normy se vztahuje k bezpečnosti výrobku a odpovědnosti za výrobek. Norma - jak je to u těchto norem obvyklé - obsahuje vedle českého i paralelní text anglický. ČSN ISO 9004-3 (01 0324) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN ISO 9004-3 (010324)
Katalogové číslo 18199
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963181998
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu