ČSN ISO 6237 (668505) Zrušená norma

Lepidla. Lepené spoje dřevo/dřevo. Stanovení smykové pevnosti při tahovém namáhání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO:6237:1987. Předepisuje metodu stanovení smykové pevnosti lepených spojů dřevo/dřevo na standardních vzorcích namáháním v tahu za předepsaných podmínek přípravy, kondicionování a hodnocení. Metoda je vhodná pouze pro hodnocení lepidel při lepení dřeva s dřevem, jak u rovnoběžně tak i příčně laminovaných konstrukcí. Poznámky: 1) Pro provedení této zkoušky je zapotřebí získat pro zkušební laboratoře základní informace týkající se provedení (viz Příloha A). 2) Tuto metodu nelze použít při hodnocení běžně vyráběných produktů. Podrobně popsán je postup zkoušky. Norma je recenzována pro kompletaci souboru podobných norem pro lepidla. ČSN ISO 6237 (66 8505) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN ISO 6237 (668505)
Katalogové číslo 18162
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963181622
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005