ČSN EN 24505 (420872) Zrušená norma

Slinuté karbidy. Metalografické stanovení pórovitosti a volného uhlíku (ISO 4505:1978)

ČSN EN 24505 Slinuté karbidy. Metalografické stanovení pórovitosti a volného uhlíku (ISO 4505:1978)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická EN 24505:1993. Specifikuje postup metalografického stanovení výskytu, typu a rozdělení pórovitosti a volného uhlíku ve slinutých karbidech. ČSN EN 24505 (42 0872) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 42 0892 část 11 z 26.8.1983.

Označení ČSN EN 24505 (420872)
Katalogové číslo 18138
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963181387
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 4499-4 (420871)
Tato norma nahradila ČSN 42 0892-11 (420892) z června 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)