ČSN 73 6760 (736760) Zrušená norma

Vnitřní kanalizace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, stavbu a zkoušení vnitřní kanalizace. V kap. 3 "Základní ustanovení" se požaduje: "Vnitřní kanalizace musí zabezpečovat spolehlivé, hospodárné a hygienicky nezávadné odvádění odpadních vod objektů a přilehlých ploch." V kap. 4 "Odpadní vody" se - z hlediska této normy rozeznávají odpadní vody splaškové, dešťové, ostatní. tyto vody jsou pak dále podrobněji charakterizovány. Nejpodrobnější částí normy jsou kap. 5: Navrhování a montáž vnitřní kanalizace a 6: Zkoušení vnitřní kanalizace. ČSN 73 6760 byla vydána v červnu 1995. Nahradila ČSN 73 6760 z 26.5.1983.

Označení ČSN 73 6760 (736760)
Katalogové číslo 17602
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963176024
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN 75 6760 (756760)
Tato norma nahradila ČSN 73 6760 (736760) z června 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 67 60
  • ČSN 736760
  • ČSN 73 67 60 : 1995
  • ČSN 736760:1995
  • ČSN 73 6760:1995