ICS 91.140.80 - Kanalizační systémy

ČSN 01 3463 (013463) - březen 1997 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

550 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

350 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

350 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - červen 2017 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody

190 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - listopad 2016 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

190 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - květen 2018 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

190 Kč

ČSN EN 13564-1 (136370) - květen 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - listopad 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - březen 2005 aktuální vydání

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti

190 Kč

ČSN EN 12380 (136371) - září 2003

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody

340 Kč

ČSN 13 7200 (137200) - červenec 1988

Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 8.94, Z3 3.97t

404 Kč

ČSN EN 12095 (643159) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Konzoly pro okapové svody - Stanovení pevnosti konzoly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - červen 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - duben 2020

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - duben 2013

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 1451-1 (643181) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

460 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - červenec 2020 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - září 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1453-1 (643191) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - prosinec 2017

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody

230 Kč

TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015

Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

440 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - listopad 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - duben 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

230 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - prosinec 2012 aktuální vydání

Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13254 (646454) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13255 (646455) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 13956 (646456) - duben 2015

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13257 (646457) - červenec 2019 aktuální vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - prosinec 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13263 (646463) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13264 (646464) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 12763 (722904) - listopad 2001

Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci - Rozměry a technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN EN 14366 +A1 (730537) - říjen 2020 nové vydání

Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod

230 Kč

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání

Vnitřní kanalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.15t

615 Kč

ČSN EN 12056-1 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12056-2 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, Z1 5.03t

492 Kč

ČSN EN 12056-3 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.03t, Z2 1.14t

504 Kč

ČSN EN 12056-4 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

372 Kč

ČSN EN 12056-5 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12109 (756761) - červenec 2000

Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN EN 12050-1 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

350 Kč

ČSN EN 12050-2 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

350 Kč

ČSN EN 12050-3 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím

440 Kč

ČSN EN 12050-4 ed. 2 (756762) - říjen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

340 Kč

ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

340 Kč