ICS 91.140.80 - Kanalizační systémy

ČSN 01 3463 (013463) - březen 1997 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

550 Kč

ČSN 13 7200 (137200) - červenec 1988

Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 8.94, Z3 3.97t

404 Kč
foo