ČSN EN 301 (668504) Zrušená norma

Fenolická a aminová lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Klasifikace a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 301:1992. Zavádí klasifikaci polykondenzačních lepidel na bázi fenoplastů podle jejich vhodnosti použití v nosných dřevěných konstrukcí. Technické požadavky podle této normy platí jen pro lepidlo, nikoli pro stavební díl. Norma je určena především výrobcům lepidel a lepených dřevěných konstrukcí pro hodnocení nebo kontrolu kvality lepidel. Norma pouze stanoví technické požadavky na lepidlo pro použití v prostředí, které odpovídá definovaným podmínkám. Lepidlo vyhovující požadavkům této normy, je možno uspokojivě použít pro nosné dřevěné konstrukce za předpokladu bezchybného provedení slepu. Z technických otázek vyjímáme definice: Čl.3.1 Polykondenzační lepidlo: Lepidlo vyrobené z pryskyřice, připravené polymerační reakcí za uvolnění vody, a tvrdidla. Tato lepidla obvykle obsahují rovněž plniva. Čl. 3.2 Fenolická pryskyřice: Syntetická pryskyřice připravená kondenzační reakcí mezi fenolickou sloučeninou (např. fenol, krezol, xylenol, resorcinol) nebo směsí fenolických sloučenin s aldehydem (např. formaldehyd, furfurylaldehyd) nebo směsí aldehydů. Čl.3.3 Aminová pryskyřice: Syntetická pryskyřice připravená kondenzační reakcí sloučenin obsahujících aminoskupiny (např. močovina, thiomočovina, melamin) nebo podobných sloučenin samotných nebo v kombinaci s formaldehydem. Mezi požadavky nejsou takové, které by měly přímou souvislost s ochranou zdraví. ČSN EN 301 (66 8504) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN EN 301 (668504)
Katalogové číslo 17580
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175805
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN 301 (668504)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)