ČSN ISO/IEC 10031-1 (369821) Zrušená norma

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Model distribuovaných kancelářských aplikací. Část 1: Obecný model

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO/IEC 10031-1:1991. ISO/IEC 10031 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Informační technika - Model distribuovaných kancelářských aplikací. Část 1: Obecný model. Část 2: Odkaz na vytčený objekt a přidružené procedury. ISO/IEC 10031 poskytuje strukturu pro účely vývoje norem protokolů pro distribuované kancelářské aplikace (DOA-Distributed-Office-Application). Používá se jak u aplikací distribuovaných ve značných fyzických vzdálenostech, tak u "těsně seskupených" kancelářských systémů. V této první části ISO/IEC 10031 je popsán obecný model distribuovaných kancelářských aplikací a tato část je rozdělena do dvou oddílů: model; směrnice pro návrh protokolů DOA. ČSN ISO/IEC 10031-1 (36 9821) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 10031-1 (369821)
Katalogové číslo 17512
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963175126
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)