ČSN P ENV 41511 (369850) Zrušená norma

Propojení informačních systémů. Architektura kancelářských dokumentů (ODA). Aplikační profil dokumentu. Dokumenty nezávislé na uspořádání. Jednoduchý profil sdělování zpráv

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 41511:1990. Tento aplikační profil dokumentu specifikuje formáty výměny pro přenos dokumentů pouze s jednoduchými znaky mezi systémy zprostředkování zpráv. Umožňuje výměnu dokumentů pouze ve zpracovatelském tvaru. To dovoluje, aby takovéto dokumenty byly vyměňovány a reprezentovány bez ohledu na rozdíly v možnostech zpracování a zobrazení vysílajících a přijímacích systémů. tento aplikační profil dokumentu je nezávislý na procesech uskutečňovaných v koncovém systému pro tvorbu, editování nebo reprodukci dokumentů. Je rovněž nezávislý na prostředcích transferu dokumentů, kterými např. mohou být prostředky komunikačních spojů nebo paměťová média. ČSN P ENV 41511 (36 9850) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN P ENV 41511 (369850)
Katalogové číslo 17441
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963174419
Norma byla zrušena k 1. 2. 1998