Třída 1953 - Oční implantáty

Zobrazit obsah třídy 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - červenec 2019 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - listopad 2018 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-2 (195300) - únor 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11979-4 (195300) - červenec 2009 aktuální vydání

Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - duben 2021 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - duben 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - listopad 2018 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-9 (195300) - březen 2007

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - září 2022 nové vydání

Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - duben 2022 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - březen 2016 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč
foo