Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 10472-1 (819005) z listopadu 1998

Norma byla zrušena k 1. červnu 2009 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 10472-1 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

340 Kč