ČSN (normy i změny) z října 1988

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3405 (013405) - říjen 1988

Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3231/změna Za (333231) - říjen 1988

Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7351 (417351) - říjen 1988

Ocel 17 351 Cr-Ni-Al-Ti

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 1210/změna Za (571210) - říjen 1988

Sýr s bílou plísní na povrchu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 3611/změna Za (643611) - říjen 1988

Plasty. Hydrolytický polyamid 6

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 64 3612/změna Za (643612) - říjen 1988

Plasty. Alkalický polyamid 6

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 64 3613/změna Za (643613) - říjen 1988

Plasty. Špeciálny polyamid 6

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1475/změna Zb (721475) - říjen 1988

Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.