ČSN (normy i změny) z července 1988

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0260 (010260) - červenec 1988

Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule

230 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0706 (070706) - červenec 1988

Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži

230 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 5004 (105004) - červenec 1988

Kompresory. Stacionární a přenosné vzduchové kompresory. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9252 (119252) - červenec 1988

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Tlaková relé. Připojovací rozměry

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7200 (137200) - červenec 1988

Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 8.94, Z3 3.97t

404 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1790 (221790) - červenec 1988

Nástroje na diery. Nástrčné vrtáky

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 8010 (258010) - červenec 1988

Směrnice pro měření teplot v průmyslu

945 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7022/změna Za (417022) - červenec 1988

Ocel 17 022 chromová

32 Kč

ČSN 41 7023/změna Za (417023) - červenec 1988

Ocel 17 023 chromová

32 Kč

ČSN 41 7027/změna Za (417027) - červenec 1988

Ocel 17 027 chromová

32 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0605 (700605) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor nebarevného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0606 (700606) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor zeleného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0607 (700607) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor hnědého sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7010 (727010) - červenec 1988

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

255 Kč

ČSN 72 7025/změna Zc (727025) - červenec 1988

Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu

32 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0104/změna Za (770104) - červenec 1988

Spotřebitelské obaly pro ochranné balení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 77 0935 (770935) - červenec 1988

Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů

125 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN 81 0207 (810207) - červenec 1988

Textilní stroje. Napínače nití textilních strojů. Termíny a definice

125 Kč

99 Metrologie

ČSN 99 3141 (993141) - červenec 1988

Technické sklené obalové teplomery pre teploty od -90 do +600 °C. Metódy skúšania

190 Kč

ČSN 99 6423 (996423) - červenec 1988

Valcové uskladňovacie odmerné nádrže. Geometrické metódy kalibrácie pre úradné overovanie

550 Kč