ČSN (normy i změny) z března 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3829 (013829) - březen 1987

Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1015 (031015) - březen 1987

Planetové převodovky všeobecného použití. Základní parametry

125 Kč

ČSN 03 8451 (038451) - březen 1987

Inhibitory koroze v kyselinách. Metody stanovení ochranné účinnosti při moření kovů

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 2008 (052008) - březen 1987

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1218 (061218) - březen 1987

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.02t

157 Kč

17 Jemná mechanika

ČSN 17 7001 (177001) - březen 1987

Názvosloví vah, vážících zařízení a závaží

550 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0713 (210713) - březen 1987

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0731 (210731) - březen 1987

Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1802 (221802) - březen 1987

Protahovací trny. Technické předpisy

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4015/změna Za (254015) - březen 1987

Mezní závitové kalibry pro trubkový válcový závit. Funkční rozměry

32 Kč

ČSN 25 7619 (257619) - březen 1987

Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Cukroměry. Rozměry

190 Kč

ČSN 25 7621 (257621) - březen 1987

Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Moštoměry. Rozměry

125 Kč

ČSN 25 7901 (257901) - březen 1987

Skleněné kapilární viskozimetry. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 25 7910 (257910) - březen 1987

Skleněný kapilární viskozimetr podle Ubbelohdeho. Rozměry

125 Kč

ČSN 25 8110/změna Zc (258110) - březen 1987

Technické skleněné obalové teploměry pro teploty -90 °C až +600 °C

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0370 (260370) - březen 1987

Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 4109/změna Za (354109) - březen 1987

Mikrospínače do 16 A a do 380 V

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0400/změna Za (360400) - březen 1987

Veřejné osvětlení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1379 (411379) - březen 1987

Ocel 11 379

125 Kč

ČSN 41 2071 (412071) - březen 1987

Ocel 12 071

125 Kč

ČSN 41 2090 (412090) - březen 1987

Ocel 12 090

125 Kč

ČSN 41 4140/změna Za (414140) - březen 1987

Ocel 14 140 chromová

32 Kč

ČSN 41 5142/změna Za (415142) - březen 1987

Ocel 15 142 Cr-Mo

32 Kč

ČSN 41 5233 (415233) - březen 1987

Ocel 15 233 Cr-V

190 Kč

ČSN 41 5236 (415236) - březen 1987

Ocel 15 236 Cr-Mo-V

190 Kč

ČSN 41 6343/změna Za (416343) - březen 1987

Ocel 16 343 Cr-Ni-Mo

32 Kč

ČSN 41 6523 (416523) - březen 1987

Ocel 16 523 Ni-Cr

125 Kč

ČSN 41 7040 (417040) - březen 1987

Ocel 17 040 chromová

125 Kč

ČSN 41 9861 (419861) - březen 1987

Ocel 19 861 W-Mo-V-Co

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0566-1 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu manganu

125 Kč

ČSN 42 0566-10 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hořčíku

65 Kč

ČSN 42 0566-11 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu mědi

65 Kč

ČSN 42 0566-12 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu niklu

65 Kč

ČSN 42 0566-13 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu arsenu

65 Kč

ČSN 42 0566-2 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu uhlíku

65 Kč

ČSN 42 0566-3 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu křemíku

125 Kč

ČSN 42 0566-4 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu železa

190 Kč

ČSN 42 0566-5 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu fosforu

125 Kč

ČSN 42 0566-6 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu síry

125 Kč

ČSN 42 0566-7 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 42 0566-8 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hliníku

65 Kč

ČSN 42 0566-9 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu vápníku

65 Kč

ČSN 42 0645-1 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu olova polarograficky a metodou atomové absorpce

350 Kč

ČSN 42 0645-10 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu stříbra kupelačně, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-2 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu arsenu metodou atomové absorpce, metodou fotometrickou a metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0645-3 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-4 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou, metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-5 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu síry metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0645-6 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu niklu metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-7 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-8 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-9 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5730 (465730) - březen 1987

Rašeliny a rašelinné zeminy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

262 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0240-6 (560240) - březen 1987

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení objemu nápoje ve spotřebitelském balení

65 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 3200 (703200) - březen 1987

Konzervové obalové sklo. Společná ustanovení

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1800 (721800) - březen 1987

Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.90t

295 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1101/změna Zb (731101) - březen 1987

Navrhování zděných konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 5241 (735241) - březen 1987

Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm

230 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 7110 (747110) - březen 1987

Bytová jádra

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN 81 3111 (813111) - březen 1987

Textilní stroje. Tkací stroje. Určování stran

65 Kč