ČSN 74 7110 (747110)

Bytová jádra

ČSN 74 7110 Bytová jádra
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, výrobu, dopravu a zkoušení bytových jader, určených pro bytovou výstavbu do 17 nadzemních podlaží, pro modernizaci bytového fondu a vybrané objekty občanské výstavby pro ubytování. Větší část normy zabírá normalizace technických parametrů mezi nimi i požární bezpečnost a hygienické otázky. Tak zejména se požaduje (čl. 23), aby škodliviny obsažené v materiálech neunikaly ve formě par, ani nebyly vyluhovatelné. (Měření se provádí metodikami, vyhlášenými hlavními hygieniky.) Dále se normalizují akustické parametry (čl. 30 až 32) vč. tab. 2, kde jsou uvedeny ukazatele zvukové neprůzvučnosti v dB. Dále se odkazuje na kročejovou neprůzvučnost podle ČSN 73 0531 a měření vzduchové i kročejové neprůzvučnosti podle ČSN 73 0511 až ČSN 73 0518. Konečně (čl. 45 až 48) normalizuje větrání, včetně výpočtových hodnot výkonu v m3.h-1. ČSN 74 7110 byla schválena 16.3.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 74 7110 z r.1966.
"Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 ruší čl. 30 a tab.2 a nahrazují novým zněním a současně se nově zařazuje čl. 33.
"Změnou b)-3/1989" se s účinností od 1.3.1989 doplňuje znění článku 15b) a 17b).

Označení ČSN 74 7110 (747110)
Katalogové číslo 32672
Cena 230 Kč230
Datum schválení 16. 3. 1987
Datum účinnosti 1. 1. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963326726
Změny a opravy Za 2.89, Zb 3.89
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 71 10
  • ČSN 747110
  • ČSN 74 71 10 : 1987
  • ČSN 747110:1987
  • ČSN 74 7110:1987
foo