ČSN (normy i změny) z února 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3489 (013489) - únor 1987

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene

550 Kč

ČSN 01 3824 (013824) - únor 1987

Reprografie. Zkušební předloha pro kopírování. Základní technické požadavky

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8365 (038365) - únor 1987

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

157 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 3104 (243104) - únor 1987

Upínacie náradie. Strojové zveráky. Spoločné ustanovenia

230 Kč

ČSN 24 3130 (243130) - únor 1987

Upínacie náradie. Strojové zveráky s ťahanou pohyblivou čeľusťou

65 Kč

ČSN 24 3132 (243132) - únor 1987

Upínacie náradie. Točnice pre strojové zveráky

65 Kč

ČSN 24 3135 (243135) - únor 1987

Upínacie náradie. Strojové zveráky s nastaviteľnou pohyblivou čeľusťou

65 Kč

ČSN 24 3137 (243137) - únor 1987

Upínacie náradie. Čeľusťové samostrediace strojové zveráky

32 Kč

ČSN 24 3145 (243145) - únor 1987

Upínacie náradie. Strojové zveráky s výkyvnou pohyblivou čeľusťou

32 Kč

ČSN 24 3151 (243151) - únor 1987

Upínacie náradie. Otočné a sklopné strojové zveráky

65 Kč

ČSN 24 3160 (243160) - únor 1987

Upínacie náradie. Príručné strojové zveráky

32 Kč

ČSN 24 3164 (243164) - únor 1987

Upínacie náradie. Ryhované vložky čeľustí strojových zverákov

32 Kč

ČSN 24 3165 (243165) - únor 1987

Upínacie náradie. Hladké vložky čeľustí strojových zverákov

32 Kč

ČSN 24 3166 (243166) - únor 1987

Upínacie náradie. Prizmatické vložky čeľustí strojových zverákov

32 Kč

ČSN 24 3168 (243168) - únor 1987

Upínacie náradie. Kľuky strojových zverákov

32 Kč

ČSN 24 3169 (243169) - únor 1987

Upnacie náradie. Nastaviteľné dorazy strojových zverákov

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0372 (260372) - únor 1987

Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.92, Z2 1.97t

315 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0515 (300515) - únor 1987

Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0090 (560090) - únor 1987

Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum

350 Kč

ČSN 56 0263 (560263) - únor 1987

Výrobky z rajčat. Stanovení obsahu plísní podle Howarda

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 3100 (703100) - únor 1987

Nápojové obalové sklo. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 70 3300 (703300) - únor 1987

Farmaceutické obalové sklo. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 70 4850 (704850) - únor 1987

Laboratorní skleněné slinuté filtry

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2360 (722360) - únor 1987

Betónové konštrukcie. Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti betónu proti korózii

125 Kč

ČSN 72 7302 (727302) - únor 1987

Tepelně izolační materiály z anorganických vláken. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

372 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč

ČSN 73 1601 (731601) - únor 1987

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0255 (750255) - únor 1987

Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 4721-1 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4721-2 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4721-3 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda alkalimetrické titrace

65 Kč

ČSN 83 4721-4 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení

125 Kč