ČSN (normy i změny) z března 1985

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3102 (013102) - březen 1985

Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 9261 (029261) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety U vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9265 (029265) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety Y vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9271 (029271) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety miskové M vrstvené. Rozměry

65 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0270 (070270) - březen 1985

Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7146 (137146) - březen 1985

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily s otočným výtokom. Rozmery

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0020 (220020) - březen 1985

Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 8036 (278036) - březen 1985

Stroje pro zemní práce a rýpadla. Nakládací lopaty. Jmenovitý objem

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 0000 (410000) - březen 1985

Ocel 10 000

65 Kč

ČSN 41 7252 (417252) - březen 1985

Ocel 17 252 Cr-Ni-Mo

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1321 (441321) - březen 1985

Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t

97 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-4 (560160) - březen 1985

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení pH potenciometricky

65 Kč

ČSN 56 0246-18 (560246) - březen 1985

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení obsahu cukrů

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 5200 (635200) - březen 1985

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.89, Z2 8.96t, Z3 1.98t

294 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0059 (800059) - březen 1985

Textilie. Stanovení elektrického odporu

190 Kč