ČSN (normy i změny) z října 1984

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3216/změna Za (013216) - říjen 1984

Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol

65 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9101 (109101) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednočinné a dvojčinné valce. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9402 (109402) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9403 (109403) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9404 (109404) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Škrtiace ventily a škrtiace ventily s jednosmerným ventilom. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9522 (109522) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače. Technické požiadavky

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0800 (220800) - říjen 1984

Slinuté karbidy. Břitové a jiné destičky a roubíky ze slinutých karbidů. Přehled

230 Kč

ČSN 22 1657 (221657) - říjen 1984

Záhlubníky. Zarovnávací nože oboustranné

32 Kč

ČSN 22 8604 (228604) - říjen 1984

Formy tlakové licí. Základní řada licích forem. Rozměry

230 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1216 (241216) - říjen 1984

Upínací nářadí. Držáky pro nástrčné zarovnávače

32 Kč

ČSN 24 1329 (241329) - říjen 1984

Upínací nářadí. Trny pro vrtačková sklíčidla

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7513 (257513) - říjen 1984

Stacionárne odmerné nádrže. Technické požiadavky a skúšanie

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0111 (280111) - říjen 1984

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0313 (420313) - říjen 1984

Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot

65 Kč

ČSN 42 0548 (420548) - říjen 1984

Ferotitán, feromolybdén a ferovanád. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2510 (462510) - říjen 1984

Chmel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.91, Z2 3.96t

157 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0176-11 (560176) - říjen 1984

Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5149 (725149) - říjen 1984

Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice

190 Kč

ČSN 72 5523 (725523) - říjen 1984

Užitkový porcelán. Stanovení kyselinovzdornosti

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2640 (792640) - říjen 1984

Brašnářské usně. Brašnářské usně z hovězin a štípenek

190 Kč

ČSN 79 2641 (792641) - říjen 1984

Brašnářské usně. Brašnářské chromité usně z teletin

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 4728-1 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část

65 Kč

ČSN 83 4728-2 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4728-3 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda odměrného stanovení

65 Kč

ČSN 83 4728-4 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda fotometrického stanovení

65 Kč

ČSN 83 4728-5 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda potenciometrická

125 Kč