ČSN (normy i změny) z února 1984

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4395 (014395) - únor 1984

Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů

340 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0000/změna Za (070000) - únor 1984

Názvosloví parních a horkovodních kotlů

65 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9005 (109005) - únor 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1550 (131550) - únor 1984

Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.86t, Zb 12.90

315 Kč

ČSN 13 7675 (137675) - únor 1984

Strojárske skrutkovanie. Poistné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2100/změna Za (342100) - únor 1984

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0010/změna Zb (420010) - únor 1984

Barevné označování ocelí

65 Kč

ČSN 42 0641-10 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč

ČSN 42 0641-11 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0641-13 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-14 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu olova metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-15 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-16 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-17 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-18 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu bismutu metodami fotometrickými

190 Kč

ČSN 42 0641-19 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-2 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu niklu metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0641-20 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-21 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-22 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0641-8 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu wolframu metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0641-9 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0890-13 (420890) - únor 1984

Skúšanie kovových práškov. Určenie veľkosti častíc mikroskopickou metódou

230 Kč

ČSN 42 1332 (421332) - únor 1984

Plechy, pásy a anody z niklu a ze slitin niklu. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 8316 (428316) - únor 1984

Plechy a pásy z niklu a ze slitin niklu. Rozměry

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6170 (736170) - únor 1984

Meranie dynamických charakteristík vozoviek metódou fázových rýchlostí

230 Kč