ČSN (normy i změny) z července 1983

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 9051 (029051) - červenec 1983

Těsnění. Přehled těsnicích manžet vrstvených. Použití

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 4010 (224010) - červenec 1983

Brusivo. Brousicí materiály a pojiva. Klasifikace

65 Kč

ČSN 22 4580 (224580) - červenec 1983

Talířovité brousicí kotouče. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 4582 (224582) - červenec 1983

Talířovité brousicí kotouče na broušení ozubení. Základní rozměry

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0176-10 (560176) - červenec 1983

Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

65 Kč