ČSN (normy i změny) z června 1981

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0103/změna Za (010103) - červen 1981

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

65 Kč

ČSN 01 4688 (014688) - červen 1981

Ozubené převody čelní s malým modulem. Lícování

350 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0313 (210313) - červen 1981

Tvářecí stroje. Automaty pro objemové tváření za studena. Geometrická přesnost

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0426 (220426) - červen 1981

Upínání nástrojů na kovy. Kuželové stopky s otvory pro zajištění klínem. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 0429 (220429) - červen 1981

Upínání nástrojů na kovy. Kuželové dutiny s otvory pro zajištění klínem pro nástroje s kuželovou stopkou. Základní rozměry

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 2470 (242470) - červen 1981

Upínání nástrojů na kovy. Redukční pouzdra s otvory pro zajištění klínem pro nástroje s kuželovou stopkou. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 24 2471 (242471) - červen 1981

Upínání nástrojů na kovy. Zajišťovací klíny pro přímé zajištění nástrojů s kuželovou stopkou ve vřetenu. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 24 2472 (242472) - červen 1981

Upínání nástrojů na kovy. Zajišťovací klíny pro zajištění nástrojů s kuželovou stopkou s redukčním pouzdrem. Základní rozměry

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7610 (257610) - červen 1981

Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry pro všeobecné účely. Rozměry

190 Kč

ČSN 25 7612 (257612) - červen 1981

Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry na ropu a výrobky z ropy. Rozměry

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9015 (269015) - červen 1981

Skladování. Základní názvosloví

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0558-1 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie vápnika

125 Kč

ČSN 42 0558-2 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0558-3 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie železa

125 Kč

ČSN 42 0558-4 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0558-6 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie fosforu

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 7300 (447300) - červen 1981

Úpravnické zařízení. Názvosloví

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5302 (465302) - červen 1981

Značení charakteru půd zpracovávaných mechanizačními prostředky

230 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 0051 (480051) - červen 1981

Sortimenty surového dříví. Surové kmeny

65 Kč