ČSN (normy i změny) z dubna 1980

zobrazit normy po skupinách

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 5035 (105035) - duben 1980

Zkoušení turbokompresorů

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0521 (270521) - duben 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0621-35 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu kyslíku

190 Kč

ČSN 42 0621-37 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-38 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0170-2 (580170) - duben 1980

Metódy skúšania majonéz. Senzorické skúšanie

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2627-1 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky

32 Kč

ČSN 72 2627-2 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny

32 Kč