Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 37 8312 (378312) Zrušená norma

Zjišťování úniku hořlavých plynů a par

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3783 Detekce hořlavých plynů a par

ICS: 13.220.20 Požární ochrana

Označení ČSN 37 8312 (378312)
Katalogové číslo 3250
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1980
Datum účinnosti 1. 5. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963032504
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro ochranu před nebezpečnými vlivy unikajících hořlavých plynných látek a stanoví všeobecné požadavky pro zjišťování a signalizaci přítomnosti hořlavých plynů (např. svítiplynu, zemního plynu, propan-butanu aj.), par a kouře. Jsou stanoveny zcela obecné požadavky na funkci zařízení a jeho konstrukci a současně uvedeny i metody zkoušení. V některých článcích se odkazuje na jiné normy především tříd 33 a 34, jimž zařízení musí odpovídat. Podle názoru recenzenta je zcela nesprávně formulován požadavek na citlivost. V čl. 17 je totiž uvedeno, že zařízení musí zjistit a signalizovat hořlavé plyny a páry v koncentraci alespoň 5 % jejich spodní meze výbušnosti (to je podle názoru recenzenta definice jasná) a dále "jedovaté a spalitelné plyny na mezi nejvyšší přípustné nebo jinak stanovené koncentrace jejich toxických složek se vzduchem". K této ne zcela jasné formulaci je odkaz na "Směrnice" č. 52/1979 sb. Hygienické předpisy, což je ovšem metodické opatření pro měření nikoliv stanovení jakýchkoliv přípustných koncentrací. Bohužel nejsou citovány ani Směrnice č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy (kde NPK-P uvedeny jsou), ani jakékoliv číselné hodnoty přípustných koncentrací. ČSN 37 8312 byla schválena 1.8.1979 a nabyla účinností od 1.5.1980.
"Změnou a)-9/1980" se s účinností od 1.1.1981 provádí v normě drobná úprava textu.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 37 83 12
  • ČSN 378312
  • ČSN 37 83 12 : 1980
  • ČSN 378312:1980
  • ČSN 37 8312:1980