ČSN (normy i změny) z června 1979

zobrazit normy po skupinách

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0110 (490110) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0112 (490112) - červen 1979

Drevo. Tlak naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0117 (490117) - červen 1979

Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe

125 Kč

ČSN 49 0118 (490118) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien

125 Kč