ČSN (normy i změny) z května 1975

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 2298 (222298) - květen 1975

Frézy kopírovací. Frézy válcové čelní s kuželovou stopkou Morse

65 Kč

ČSN 22 7501 (227501) - květen 1975

Průvlaky ze slinutých karbidů. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 22 7521 (227521) - květen 1975

Průvlaky ze slinutých karbidů k tažení ocelových drátů s pevností do 1100 MPa (1100 N/mm²) za sucha. Rozměry

65 Kč

ČSN 22 7522 (227522) - květen 1975

Průvlaky ze slinutých karbidů k tažení ocelových drátů s pevností do 1100 MPa (1100 N/mm²) a drátů z mědi, hliníku a jejich slitin za mokra. Rozměry

125 Kč

ČSN 22 7523 (227523) - květen 1975

Průvlaky ze slinutých karbidů k tažení ocelových drátů s pevností nad 1100 MPa (1100 N/mm²) za sucha. Rozměry

32 Kč

ČSN 22 7524 (227524) - květen 1975

Průvlaky ze slinutých karbidů k tažení ocelových drátů s pevností nad 1100 MPa (1100 N/mm²) za mokra. Rozměry

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 5422 (385422) - květen 1975

Strojovny elektrických zdrojových soustrojí

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0152 (420152) - květen 1975

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 5723 (425723) - květen 1975

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Rozměry

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1200 (731200) - květen 1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t

1 110 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN 81 0000 (810000) - květen 1975

Textilní a oděvní stroje a zařízení. Pojmy a roztřídění

570 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0916 (830916) - květen 1975

Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.85t

255 Kč