ČSN (normy i změny) z května 1974

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 5055 (015055) - květen 1974

Nedestruktivní zkoušení. Zkouška tyčí vířivými proudy pro tyče z ocelí tříd 11 až 17 a 19 průměrů od 10 do 100 mm

125 Kč

ČSN 01 5110 (015110) - květen 1974

Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

590 Kč

ČSN 01 5111 (015111) - květen 1974

Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

550 Kč

ČSN 01 5112 (015112) - květen 1974

Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů

350 Kč

ČSN 01 5113 (015113) - květen 1974

Vzorkování plynu

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1161 (021161) - květen 1974

Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1162 (021162) - květen 1974

Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 3312 (023312) - květen 1974

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s unášecími destičkami. Rozměry

125 Kč

ČSN 02 3316 (023316) - květen 1974

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí a unášecími destičkami. Rozměry

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0108 (130108) - květen 1974

Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

350 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1109 (411109) - květen 1974

Ocel 11 109

32 Kč

64 Plasty

ČSN 64 5401 (645401) - květen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení lehčených hmot

65 Kč

ČSN 64 5405 (645405) - květen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení rozměrové stálosti lehčených hmot

125 Kč