ČSN (normy i změny) ze září 1973

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 7009 (017009) - září 1973

Výpočet rozvinutých dĺžok ohýbaných súčiastok

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 2205 (132205) - září 1973

Potrubí. Tvarovky T a Y. Technické dodací předpisy

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0071 (220071) - září 1973

Názvosloví řezných nástrojů na ozubení

1 270 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0368 (420368) - září 1973

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů

230 Kč