ČSN (normy i změny) z prosince 1970

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1431 (021431) - prosinec 1970

Uzavřené matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.81t, Zb 8.86

97 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7632 (257632) - prosinec 1970

Butyrometry na sušené mléko

32 Kč

ČSN 25 7633 (257633) - prosinec 1970

Butyrometry na smetanu a máslo

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 2435 (272435) - prosinec 1970

Jeřábové dráhy dočasné

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0115 (560115) - prosinec 1970

Metody zkoušení těstovin

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7025 (727025) - prosinec 1970

Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.74, Zb 12.78t, Zc 7.88t

129 Kč