ČSN (normy i změny) z dubna 1968

zobrazit normy po skupinách

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1860 (721860) - duben 1968

Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 8.87, Z3 3.06t

157 Kč