ČSN EN 55032 ed. 2 (334232) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na multimediální zařízení (MME) dle definice v 3.1.24, jejichž efektivní hodnota jme-novitého napájecího napětí AC nebo DC nepřekračuje 600 V. Tato publikace pokrývá dvě třídy MME (třídu A a třídu B). Třídy MME jsou specifikovány v kapitole 4. Účelem této publikace je: 1) stanovení požadavků, které zaručí dostatečnou úroveň ochrany vysokofrekvenčního spektra, umožňující provoz rádiových služeb dle jejich určení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz; 2) specifikace postupů pro zajištění reprodukovatelnosti měření a opakovatelnosti výsledků.

Označení ČSN EN 55032 ed. 2 (334232)
Katalogové číslo 99139
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 116 stran formátu A4
EAN kód 8590963991399
Norma byla zrušena k 1. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN 55032 ed. 2 (334232)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)