ČSN ISO 8196-3 (570536)

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka

ČSN ISO 8196-3 Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 8196|IDF 128 specifikuje protokol pro vyhodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod analýzy mléka.
Tento protokol je použitelný pro všechny složky mléka včetně somatických buněk. Pro mikrobiologické ukaza-tele, se použijí jiné normy, jako např. ISO 16140 [5]. Tato část ISO 8196|IDF 128 je také použitelná pro validaci nových alternativních metod, kde omezený počet analytiků neumožní organizaci mezilaboratorní studie a ISO 8196-1|IDF 128-1tedy není použitelná.
Tato část ISO 8196|IDF 128 také stanovuje obecné principy a postupy pro mezinárodní schvalování těchto al-ternativních metod. Tyto principy jsou založeny na validačním protokolu definovaném v této části ISO 8196|IDF 128.

Označení ČSN ISO 8196-3 (570536)
Katalogové číslo 99095
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963990958
Tato norma nahradila ČSN 57 0536 (570536) z února 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8196-1 (570536)
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod

ČSN ISO 8196-2 (570536)
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami