ČSN EN 60810 ed. 3 (360181) Zrušená norma

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je použitelná pro světelné zdroje (žárovky, výbojky a LED světelné zdroje), které se používají do světlometů, mlhových světlometů a jako signální světelné zdroje pro silniční vozidla. Platí především pro ty světelné zdroje, které jsou uvedeny v IEC 60809, norma však může být rovněž použita pro jiné světelné zdroje, které spadají do předmětu této normy.
Jsou stanoveny požadavky a zkušební metody pro měření výkonových charakteristik, jako je život světelného zdroje, činitel stárnutí, pevnost v krutu, pevnost skleněné baňky a odolnost proti vibracím a rázům. Kromě toho jsou jako návod uvedeny informace o mezních teplotách, maximálních obrysech světelného zdroje a maximálním přípustném přepětí pro osvětlení a konstrukci elektrických zařízení.
Údaje uvedené v tabulkách se odkazují na některé z požadavků uvedených v této normě. U světelných zdrojů, které nejsou uvedeny v těchto tabulkách, platí příslušné údaje dodané výrobcem světelného zdroje nebo odpovědným prodejcem.
Výkonnostní požadavky doplňují základní požadavky uvedené v IEC 60809. Nejsou však určeny pro účely typové zkoušky schvalované zkušebnou.

Označení ČSN EN 60810 ed. 3 (360181)
Katalogové číslo 98306
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963983066
Změny a opravy A1 12.17t, Z1 5.18t
Norma byla zrušena k 9. 2. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 60810 ed. 4 (360181)
Tato norma nahradila ČSN EN 60810 ed. 2 (360181) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo