ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) Aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

ČSN EN 50465 ed. 2 Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 395 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro konstrukci, bezpečnost, účel použití, racionální využívání energie a označení miniaturních kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie; (dále jen "mCHP zařízení").
Tato evropská norma platí pro mCHP zařízení typů B22, B23, B32, B33, B52, B53, C1, C3, C42, C43 C52, C53, C62, C63, C82, C83 a C9 na základě klasifikace CEN/TR 1749:
- které používají jeden nebo více dodávaných plynů ze tří skupin plynu při tlacích uvedených v EN 437;
- kde teplota teplonosné kapaliny z topného systému (okruh topné vody) není vyšší než 105 °C při běžném provozu;
- kde maximální provozní tlak v
- okruhu s topnou vodou nepřekročí 6 bar;
- okruhu teplé vody pro domácnost (je-li k dispozici) nepřekročí 10 bar;
- které jsou buď určeny k instalaci uvnitř, nebo na částečně chráněném místě v exteriéru;
- které jsou určeny k výrobě teplé vody a to buď na průtokovém principu, nebo na zásobníkovém;
- které mají maximální tepelný výkon (na základě výhřevnosti) nejvýše 70 kW;
- které jsou určeny pro uzavřené nebo otevřené vodní systémy.
Tato evropská norma neobsahuje požadavky nutné pro zařízení schopné vyrábět elektrickou energii bez využití tepelné energie.
Tato evropská norma nepokrývá všechny požadavky na mCHP zařízení, které jsou určeny pro připojení k plynovým sítím, kde se může do značné míry měnit kvalita distribuovaného plynu po celou dobu životnosti přístroje (viz příloha DD).

Označení ČSN EN 50465 ed. 2 (061930)
Katalogové číslo 97649
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 176 stran formátu A4
EAN kód 8590963976495
Změny a opravy A1 5.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 50465 (061930) z března 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)