ČSN P CEN/TS 16635 (287251) Zrušená norma

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel - Toalety

ČSN P CEN/TS 16635 Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel - Toalety
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN P CEN/TS 16635

Tato technická specifikace popisuje zvláštní požadavky na "konstrukční úpravy pro používání PRM", platné pro drážní vozidla transevropské sítě (TEN) spadající pod TSI pro PRM, a hodnocení splnění těchto požadavků. Pro účely tohoto dokumentu platí následující ustanovení:
- definice a požadavky popisují zvláštní hlediska "konstrukčních úprav pro používání PRM" potřebných pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, definovaná v TSI PRM;
- definice a požadavky této specifikace se budou využívat pro aplikace na drážních vozidlech;
- tato specifikace pouze odkazuje na hlediska přístupnosti cestujících PRM; nedefinuje základní požadavky ani základní definice pro zvláštní součásti a systémy;
- tato specifikace je založena na předpokladu, že vozidlo je ve jmenovitém provozním stavu; k jakýmkoliv poškozením nebo provozním poruchám se při hodnocení těchto požadavků nebude přihlížet;
- pokud jsou rozměry stanoveny jako minimální nebo maximální, nejedná se v žádném případě o rozměry jmenovité.
Kde je to nezbytné, jsou uvedeny měřicí metody a/nebo postupy hodnocení potřebné pro jednoznačné vyhodnocení "vyhovující/nevyhovující".

Označení ČSN P CEN/TS 16635 (287251)
Katalogové číslo 97534
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963975344
Norma byla zrušena k 1. 8. 2017
a nahrazena ČSN EN 16585-1 (287251)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo