ČSN EN 62353 ed. 2 (364893) Aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů

ČSN EN 62353 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 62353 ed. 2 platí pro zkoušení zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů (ME přístroje a ME systémy), nebo částí těchto přístrojů nebo systémů, které vyhovují IEC 60601-1:1988 (druhé vydání) a jejím změnám, nebo IEC 60601-1:2005 (třetí vydání) a jejím změnám, před uvedením do provozu, při údržbě, kontrolách, servisu a po opravách, nebo v případě opakovaných zkoušek pro posouzení bezpečnosti těchto ME přístrojů nebo ME systémů, nebo jejich částí. Pro přístroje, které nejsou konstruovány podle IEC 60601-1, mohou být požadavky normy použity s přihlédnutím k normám bezpečnosti pro návrh a k informacím v návodu k použití těchto přístrojů.
V normě jsou tabulky s dovolenými hodnotami, vztahujícími se k různým vydáním IEC 60601-1, přičemž je použití měřicích metod nezávislé na vydání, podle kterého byl ME přístroj nebo ME systém navržen. Norma obsahuje "obecné požadavky", které obsahují kapitoly a články obecného významu, a perspektivně i "zvláštní požadavky", doplňující kapitoly a články pro speciální typy ME přístrojů nebo ME systémů, platné společně s "obecnými požadavky" (v době vydání žádné zvláštní požadavky nejsou).
Norma se nepoužívá pro posuzování, zda ME přístroje nebo ME systémy nebo kterékoli jiné přístroje vyhovují příslušným normám pro jejich návrh. Rovněž ji nelze použít pro sestavování ME systémů (tomu se věnuje kapitola 16 obecné normy ČSN EN 60601-1 ed. 2). Zkoušení elektrické instalace, včetně napájecí sítě a související kabeláže ve zdravotnických prostorách je z této normy rovněž vyloučeno. Pro tyto zkoušky platí národní ekvivalent IEC 60364-7-710, tj. ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (33 2000). Při veškeré údržbě, kontrolách, servisu a opravách, provedených v souladu s pokyny výrobce, se zachovává shoda s normou použitou pro návrh přístroje. V jiných případech má být shoda s použitelnými požadavky posouzena a ověřena dříve, než jsou zkoušky podle této normy provedeny.

Označení ČSN EN 62353 ed. 2 (364893)
Katalogové číslo 97147
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963971476
Tato norma nahradila ČSN EN 62353 (364893) z srpna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 2000-7-710 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

foo