ČSN EN ISO 11274 (836629) Zrušená norma

Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody

ČSN EN ISO 11274 Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje laboratorní metody pro stanovení retenčních vlhkostních charakteristik půd. Tato norma je použitelná pouze pro měření na vysoušecí nebo desorpční větvi. Jsou popsány čtyři metody, které pokrývají celý rozsah tlaků půdní vody:
a) metoda s použitím pískového, kaolinového nebo keramického boxu pro stanovení vlhkostních potenciálů od 0 kPa do -50 kPa;
b) metoda s použitím porézní desky a byrety pro stanovení vlhkostních potenciálů od 0 kPa do
-20 kPa;
c) metoda s použitím přetlakového přístroje s deskovou membránou pro stanovení vlhkostních potenciálů od -5 kPa do -1 500 kPa;
d) metoda s použitím přetlakových membránových cel pro stanovení vlhkostních potenciálů od -33 kPa do -1 500 kPa.
Jsou uvedeny pokyny pro výběr nejvhodnější metody v určitém případě.

Označení ČSN EN ISO 11274 (836629)
Katalogové číslo 96232
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963962320
Norma byla zrušena k 1. 6. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 11274 (836629)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)