ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61496-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá především u strojních zařízení, která představují riziko poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být osoba vystavena nebezpečné situaci.
Tato část IEC 61496 uvádí obecné požadavky na konstrukci a charakteristiky ESPE pro použití v širokém okruhu aplikací. Podstatnými vlastnostmi zařízení splňujícího požadavky této normy jsou vhodná úroveň zajišťované výkonnosti související s bezpečností a integrované periodické kontroly (vlastní kontroly funkcí), které zajišťují, že tato úroveň výkonnosti se udržuje.
Každý druh stroje představuje vlastní konkrétní nebezpečí a není účelem této normy doporučovat způsob aplikace ESPE pro každý konkrétní stroj. Aplikace ESPE má být předmětem dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a orgánem s výkonnými pravomocemi; v této souvislosti je třeba dbát na příslušné mezinárodně platné pokyny, například ISO 12100.
Tato část IEC 61496 stanovuje technické požadavky na elektrická snímací ochranná zařízení. Aplikace této normy může vyžadovat použití látek a/nebo zkušebních postupů, které by mohly být zdraví škodlivé, pokud nejsou přijata odpovídající opatření. Shoda s touto normou v žádném případě nezbavuje dodavatele ani uživatele zákonných povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví osob při používání zařízení, na které se vztahuje tato norma.
Tato norma nestanovuje požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) pro oblast vyzařování.

Označení ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206)
Katalogové číslo 95130
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963951300
Změny a opravy Z1 4.21t
Norma byla zrušena k 18. 8. 2023
a nahrazena ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (332206)
Tato norma nahradila ČSN EN 61496-1 ed. 2 (332206) z ledna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

ČSN EN IEC 61496-3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

foo