ČSN EN 1591-4 (131551)

Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích

ČSN EN 1591-4 Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se týká mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných techniků, kteří demontují, montují a utahují jakékoli šroubové spoje v tlakových zařízeních v kritických aplikacích. Selhání spoje v takovém zařízení by ohrozilo personál, zařízení nebo životní prostředí. V tomto dokumentu je popsána cesta k dosažení odborné způsobilosti s ohledem na požadované dovednosti pro bezpečné a úspěšné provádění demontáže, montáže a utahování jakýchkoli šroubových spojů v tlakových zařízeních až do vypočtené hodnoty síly působící ve šroubu s využitím dokumentovaných pracovních pokynů. Cílem je vytvoření spoje, který je schopen udržovat těsnost po celou dobu jeho provozní životnosti. Tato evropská norma poskytuje modulovou osnovu výcviku a proces posuzování, které je možné využívat pro stanovení odborné způsobilosti pracovníků, kteří demontují, montují a utahují jakékoli šroubové spoje v tlakových zařízeních obsahujících média v libovolné kombinaci teploty a tlaku. Mechanici šroubových spojů musí montovat šroubové spoje různých úrovní složitosti. Proto jsou v tomto dokumentu uvedeny specifikace výcviku pojednávající o šroubových spojích různých úrovní složitosti a pro různá tlaková zařízení. Vytvořená modulová struktura umožňuje mechanikovi šroubových spojů, když dosáhl základní úrovně odborné způsobilosti, získat odbornou způsobilost vyšší úrovně, je-li požadována. Certifikace podle této evropské normy představuje potvrzení o obecné odborné způsobilosti v souladu s určenými osnovami a posuzováními.

Označení ČSN EN 1591-4 (131551)
Katalogové číslo 95076
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963950761
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 1591-4 (131551) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1591-1 (131551)
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet

ČSN EN 1591-2 (131551)
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551)
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov

TNI CEN/TR 1591-5 (131551)
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

foo