Třída 1315 - Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN 13 1500 (131500) - prosinec 1987

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití

65 Kč

ČSN EN 1515-1 (131501) - květen 2001

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

230 Kč

ČSN EN 1515-2 (131501) - srpen 2002

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

340 Kč

ČSN EN 1515-3 (131501) - duben 2006

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

190 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - květen 2022 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.23t

360 Kč

ČSN 13 1505 (131505) - květen 1990

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 13 1520 (131520) - prosinec 1987

Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

190 Kč

ČSN 13 1530 (131530) - prosinec 1987

Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

125 Kč

ČSN 13 1540 (131540) - prosinec 1984

Potrubí a armatury. Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou

65 Kč

ČSN 13 1550 (131550) - únor 1984

Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.86t, Zb 12.90

315 Kč

ČSN EN 1514-1 (131550) - září 2013

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1514-2 +A1 (131550) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-3 (131550) - září 2013

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-4 (131550) - září 2013

Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-6 (131550) - srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 1514-7 (131550) - prosinec 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 1514-8 (131550) - červenec 2005

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby

190 Kč

ČSN EN 1591-1 (131551) - květen 2015 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

590 Kč

ČSN EN 1591-2 (131551) - prosinec 2008

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1591-4 (131551) - duben 2014

Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551) - únor 2009

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov

550 Kč

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - březen 2017

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

340 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Kontrola a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 13 1564 (131564) - červen 1988

Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou. Technické předpisy

65 Kč

ČSN 13 1570 (131570) - červen 1988

Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou PN 63 až PN 250

65 Kč

ČSN EN 12560-1 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich

230 Kč

ČSN EN 12560-2 (131580) - červen 2014 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-3 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

190 Kč

ČSN EN 12560-4 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-5 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-6 (131580) - srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-7 (131580) - leden 2005

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

230 Kč
foo