ČSN EN 13492 (806166) Zrušená norma

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

ČSN EN 13492 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 13492:2013
Norma popisuje geosyntetické izolace na základě stanovených hodnot vlastností důležitých pro předpokládané použití. Zahrnuje také postupy pro posuzování shody požadavků a pro kontrolu výroby u výrobce.
Norma je rovněž určena pro projektanty, konečné uživatele a další zainteresované strany jako pomůcka pro stanovení důležitých a vhodných vlastností pro specifikaci a kontrolu jakosti na staveništi. Zdůrazňuje se však, že některé vlastnosti a zkušební metody uvedené v této normě, nejsou pro účely kontroly na staveništi vhodné.
Zkoušky pro některé nestanovené vlastnosti jsou ještě předmětem studií a budou začleněny do normy při její revizi.
Norma se týká geosyntetických izolací, zahrnujících polymerní geosyntetické izolace, jílové geosyntetické izolace a živičné geosyntetické izolace.
Norma je součástí řady norem, které určují požadavky na geosyntetické izolace pro specifická použití.
U speciálních případů použití mohou být obsaženy požadavky na další vlastnosti a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud se týkají dané techniky a nejsou v rozporu s evropskými normami.

Označení ČSN EN 13492 (806166)
Katalogové číslo 94839
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963948393
Změny a opravy Z1 6.18t
Norma byla zrušena k 31. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN 13492 ed. 2 (806166)
Tato norma nahradila ČSN EN 13492 (806166) z března 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo