ČSN EN 12566-3 +A2 (756404) Zrušená norma

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN EN 12566-3 +A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované domovní čistírny (včetně čistíren pro ubytovací a/nebo stravovací zařízení a čistíren pro komerční provozovny) používané pro skupiny do 50 obyvatel. Malé čistírny odpadních vod podle této normy (dále jen čistírny) se používají pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod.
Tato norma platí pro čistírny s nádržemi vyrobenými z betonu, oceli, neměkčeného polyvinylchloridu (PVC U), polyeténu (PE), polypropénu (PP) a sklolaminátu (GRP-UP), polycyklopentadiénu (PDCPD) a kontejnerů vyrobených z poddajných desek (PEHD, PP, PVC, EPDM).
Zkušební metody uvedené v tomto dokumentu stanovují způsob provedení čistírny, nutný k ověření její vhodnosti k danému účelu použití.
Tato norma platí pro malé čistírny, které se zabudovávají pod úroveň terénu, kde nejsou vystaveny žádnému zatížení dopravou.
Tato norma platí pro čistírny, u kterých všechny prefabrikované dílce byly předem vyrobeny nebo smontovány na místě jedním výrobcem a které jsou zkoušeny jako celek.
POZNÁMKA 1: V některých zemích jsou za účelem splnění národních předpisů zařazovány za tyto čistírny další stupně čištění odpadních vod.

Označení ČSN EN 12566-3 +A2 (756404)
Katalogové číslo 94735
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963947358
Změny a opravy Z2 9.17t
Norma byla zrušena k 31. 5. 2018
a nahrazena ČSN EN 12566-3 (756404)
Tato norma nahradila ČSN EN 12566-3 +A1 (756404) z srpna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN EN 12566-3 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

foo