ČSN EN 61472 ed. 2 (359732) Aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

ČSN EN 61472 ed. 2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma udává metodu výpočtu minimální pracovní vzdálenosti pro práce pod napětím pro nejvyšší napětí mezi 72,5 kV a 800 kV. Tato norma se zaměřuje na přepětí v soustavě a pracovní vzdálenosti ve vzduchu nebo izolačním povrchu nástroje mezi živými částmi a/nebo osobami na rozdílných elektrických potenciálech.
Požadované výdržné napětí a minimální pracovní vzdálenosti vypočítané podle popsané metody v této normě se doporučují používat pouze tehdy, převažují-li následující pracovní podmínky:
- osoby jsou vyškolené a znalé prací na vedení pod napětím nebo vodičích pod napětím;
- provozní podmínky jsou uzpůsobeny tak, aby statistické přepětí nepřesáhlo hodnotu zvolenou pro stanovení požadovaného výdržného napětí;
- přechodná přepětí jsou určujícími přepětími;
- na izolačním povrchu nástroje se nevyskytuje žádná souvislá vlhká vrstva nebo měřitelné znečištění;
- do vzdálenosti do 10 km se nevyskytuje atmosférické přepětí (bouřka);
- nebere se v úvahu vliv vodivých prvků nástrojů;
- uvažuje se vliv nadmořské výšky, izolátorů v jiskřišti, atd. na elektrickou pevnost.
Pro jiné podmínky, než jsou výše uvedené, může určení minimálních pracovních vzdáleností vyžadovat specifické údaje odvozené z jiných výpočtů nebo získané z dodatečných laboratorních šetření dané situace.

Označení ČSN EN 61472 ed. 2 (359732)
Katalogové číslo 94470
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963944708
Změny a opravy Oprava 1 5.16t
Tato norma nahradila ČSN EN 61472 (359732) z července 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo