ČSN ISO 1099 (420371) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly

ČSN ISO 1099 Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma poskytuje návod k provádění cyklických únavových zkoušek o konstantní amplitudě s řízením osové síly na kovových zkušebních tělesech, za účelem obdržení údajů o únavové životnosti (tj. napětí vs. počet cyklů do porušení). Zkušební tělesa se vloží do stroje pro zkoušení únavy s řízením osové zatěžující síly a podrobí se požadovaným podmínkám zatěžování, které vyvolají některý z typů cyklického napětí popisovaných v normě. Tvar zkušebního cyklu musí vykazovat konstantní a sinusoidální amplitudu, pokud není stanoveno jinak. Zatěžující síla aplikovaná na zkušební těleso ve směru podélné osy musí procházet těžištěm každého příčného průřezu tohoto tělesa. Zkouška pokračuje do porušení tělesa nebo do překročení předem stanoveného počtu napěťových cyklů. Po definování používaných termínů popisuje norma metodiku sestavení zkušebního plánu a položky, který by měl tento plán obsahovat. Diskutuje tabelární i grafické způsoby prezentování výsledků. Samostatná kapitola je věnována zkušebním tělesům, jeho tvarům a rozměrům. V dalším jsou probírány otázky vlastního zkušebního zařízení. Velká pozornost se věnuje osovému vystředění soustavy při upínání zkušebních těles a vkládání zkušební zatěžující síly. Poslední kapitoly normy se věnují kritériím porušení a ukončení zkoušky a v neposlední řadě též formě zkušebního protokolu.

Označení ČSN ISO 1099 (420371)
Katalogové číslo 94309
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963943091
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN ISO 1099 (420371)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)