ČSN EN 15935 (838126)

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním

ČSN EN 15935 Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním (LOI) sušiny při 550 °C. Sušina se stanoví podle EN 15934. Tato metoda se používá ke stanovení ztráty žíháním kalů, upraveného bioodpadu, půd a odpadů. Touto metodou je možné stanovit také LOI sedimentů. Ztráta žíháním se často používá pro odhad obsahu organických látek ve vzorku.

Označení ČSN EN 15935 (838126)
Katalogové číslo 92540
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963925400
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 15934 (838125)
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody

ČSN 75 7358 (757358)
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

ČSN EN ISO 5814 (757463)
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

ČSN 75 7440 (757440)
Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií