ČSN ISO 27108 (757579)

Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN ISO 27108 Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 505 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení rozpuštěných vybraných herbicidů a biocidů v pitné, podzemní a povrchové vodě metodou mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC MS). Mez stanovitelnosti závisí na matrici, na specifické látce, která má být analyzována, a na citlivosti hmotnostního spektrometru. Pro většinu herbicidů a biocidů, pro které se tato norma používá, je to nejméně 0,05 _g/l. V mezilaboratorní zkoušce byly získány validační údaje pro koncentrační rozsah 0,05 _g/l až 0,3 _g/l. Tato metoda může být používána pro další látky, které nejsou explicitně uvedeny v této normě, nebo pro jiné typy vod. Pro tyto zvláštní případy je však nutné metodu validovat.

Označení ČSN ISO 27108 (757579)
Katalogové číslo 92531
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963925318
Změny a opravy Z1 2.14t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 27 108
  • ČSN ISO 27108:2013
  • ČSN ISO 27 108:2013