ČSN EN 14626 (835724) Aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií

ČSN EN 14626 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší na principu nedisperzní infračervené spektroskopie (NDIR).. Norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného nedisperzního infračerveného analyzátoru oxidu uhelnatého za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti.
Uvedené metody lze použít ke stanovení oxidu uhelnatého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 _g/m3 až 100 mg/m3, tzn. v ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a oblastí s dopravní zátěží. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření oxidu uhelnatého.
Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality vnitřního ovzduší a provádění typové schvalovací zkoušky.
Obsáhlá přílohová část popisuje výpočet odchylky od linearity, různé typy vzorkovacích tratí a nedisperzních infračervených spektrometrických analyzátorů, postup zkoušky rozvodného potrubí a postup typového schválení a výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách při na úrovni 8-hodinové limitní hodnoty. Normu doplňuje rozsáhlý přehled významných technických změn oproti předchozímu vydání normy a seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 14626 (835724)
Katalogové číslo 92392
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963923925
Tato norma nahradila ČSN EN 14626 (835724) z listopadu 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)