ČSN EN ISO 26800 (833512) Aktuální vydání

Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy

ČSN EN ISO 26800 Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí obecný přístup a specifikuje základní ergonomické zásady a pojmy. Tyto zásady a pojmy jsou aplikovatelné na konstrukci a hodnocení úkolů, zaměstnání, výrobky, nástroje, zařízení, systémy, organizaci, služby, vybavení a prostředí, aby bylo dosaženo kompatibility s vlastnostmi, potřebami a hodnotami, a schopnostmi a omezeními osob.
Opatření a návod uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny ke zlepšení bezpečnosti, výkonnosti, efektivnosti, účinnosti, spolehlivosti, dostupnosti a udržitelnosti výsledné konstrukce po celý životní cyklus a zajišťuje tak bezpečnostní ochranu a zlepšení zdraví, pohody a uspokojení.
Předpokládaní uživatelé této mezinárodní normy jsou konstruktéři, ergonomové a manažeři projektu, i manažéři, pracovnici, zákazníci (nebo jejich představitelé) a zprostředkovatelé. Norma také slouží jako referenční norma pro zpracovatele norem, kteří se zabývají ergonomickými hledisky.
Tato mezinárodní norma poskytuje základy pro jiné, podrobnější, specifické ergonomické mezinárodní normy.
V Praze dne 2012-03-28
Ing. Karel Škréta v.r.
vedoucí AO VÚBP Praha

Označení ČSN EN ISO 26800 (833512)
Katalogové číslo 90722
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963907222
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 26800 (833512) z února 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo