ČSN EN 13420 (746809)

Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

ČSN EN 13420 Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje zkušební metody pro hodnocení:
- nebezpečí hniloby otevíravých a pevných oken vyrobených z rozdílných materiálů prostřednictvím zvýšeného nahromadění vlhkosti v důsledku kondenzace nebo difuze vodní páry;
- vlivu deformace na základní funkční vlastnosti otevíravých a pevných oken vyrobených z rozdílných materiálů, vystavených rozdílným klimatům mezi jejich vnějším a vnitřním povrchem.
Popsané tři zkušební metody jsou rozdílné. Berou v úvahu různé případy zatížení.
Zkušební metoda 1: Pro konstrukce s nízkou odolností (nízkým odporem) proti difuzi vodní páry (běžné konstrukce s otvory pro vyrovnání tlaku vodních par); zkušební metoda má být použita pro průřezy, kde je nebezpečí nahromadění vlhkosti v důsledku kondenzace vlhkosti mezi opláštěním a dřevem (viz příloha A (informativní), obrázek A.1).
Zkušební metoda 2.1 a 2.2: Pro konstrukce s vysokou odolností (vysokým odporem) proti difuzi vodní páry (běžné konstrukce bez otvorů pro vyrovnání tlaku vodních par); zkušební metoda má být použita pro průřezy, kde je nebezpečí dáno kondenzací vlhkosti mezi povrchem vnitřního profilu a vnitřního povrchu vnějšího profilu tím, že má rozdílnou difuzi vodní páry (viz příloha A (informativní), obrázek A.2 a A.3).
Zkušební metoda 3: Pro konstrukce náchylné k deformaci; zkušební metoda má být použita pro průřezy, které jsou citlivé na funkčnost s ohledem na deformaci jako důsledku klimatického zatížení.
Tato norma definuje zkušební metody, které se mají používat v závislosti na možném nebezpečí konstrukce.
Tato norma je významná pro počáteční zkoušky typu, t.j. při vývoji nebo změnách konstrukcí. Není důležitá pro běžnou (rutinní) kontrolu kvality nebo k ověření konstrukce.
POZNÁMKA: Konstrukce jsou zahrnuty v příloze A (informativní). Příloha B (normativní) je přehledem obecných konstrukčních kritérií, pro které nejsou zkoušky nutné.

Označení ČSN EN 13420 (746809)
Katalogové číslo 89608
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963896083
Dostupnost skladem (tisk na počkání)